'
A
l
s
 
d
e
 
t
r
e
i
n
 
e
e
n
m
a
a
l
 
r
o
l
t
,
 
d
e
n
d
e
r
t
 
h
i
j
 
v
o
o
r
t
'

Crystal Ririassa van Rijksvastgoedbedrijf over HNN
'Als de trein eenmaal rolt, dendert hij voort'

Voor het Rijksvastgoedbedrijf is Het Nieuwe Normaal van groot belang. “De negen indicatoren van HNN zorgen dat we als opdrachtgever en opdrachtnemer dezelfde taal spreken en dat duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten op het gebied van circulair bouwen,” aldus Crystal Ririassa, programmamanager circulair bouwen en klimaatadaptatie bij het Rijksvastgoedbedrijf.

“Ik heb bij het Rijksvastgoedbedrijf een programma opgezet voor circulair bouwen,” vertelt Ririassa. “Ons motto daarbij is learning by doing. Dus gewoon beginnen en leren van onze ervaringen. Zo versnellen we de transitie. Vier jaar geleden vroegen we ons af: Wat houdt circulair bouwen eigenlijk in?' Maar in vier jaar hebben we al heel veel stappen gemaakt. HNN zie ik als learning by doing in het groot, daarbij gaat het om de stappen, die wij maken, maar ook de stappen van alle andere organisaties.” 

HNN is learning by doing in het groot

Voor programmamanager Ririassa gaat het daarbij om het samen doen en van elkaar leren. “We kunnen wel allemaal onafhankelijk van elkaar telkens opnieuw het wiel uitvinden, maar daarmee schieten we niks op. Daar hebben we de tijd en de mensen niet voor. Ik zie mooie samenwerkingen ontstaan, het is geven en nemen voor alle partijen en dat brengt ons uiteindelijk steeds verder.”

Dezelfde taal spreken

De negen indicatoren in Het Nieuwe Normaal zijn onmisbaar bij deze samenwerkingen, ziet Ririassa. “Deze punten zorgen ervoor, dat partijen elkaar begrijpen, dezelfde taal spreken. Dat, als wij een uitvraag doen, we weten: de markt kan dit aan. Ik zie het als een treintje. Als je hem aan het rollen brengt, dan dendert hij voort. Er haken steeds meer partijen aan. Misschien zou je het zelfs wel als een exponentiële groei kunnen zien.”

Image

De negen indicatoren zijn een streven, daarom is het belangrijk om gewoon te beginnen en niet te wachten tot alles perfect is. “Als je bij een project aan vijf prestaties kunt voldoen, is dat beter dan geen, dus dat is een mooi begin. Dat is wat wij bedoelen met learning by doing, gewoon beginnen met wat je kunt. Daar leer je dan van en een volgende keer kun je dan aan de slag met zes, zeven of zelfs meer indicatoren. Dat noem ik het leertreintje. Dat wordt een mix van kwantitatieve eisen en kwalitatieve eisen. Nieuwe eisen nemen we soms mee of kwalitatief, dat we vragen om een plan voor losmaakbaarheid bijvoorbeeld.” Ririassa herkent ook wel de geluiden die ze uit de markt hoort: dat het soms best lastig is om projecten te waarderen binnen de negen indicatoren. “Dus daar moeten we werk van maken.” Maar ook hier geldt wat haar betreft learning by doing. “Probeer het gewoon zo goed mogelijk te doen.”

Belangrijke rol als grote opdrachtgever

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op dit moment al zo’n 120 projecten waarbij circulariteit een grote rol speelt. “Kanttekening daarbij is wel dat nog niet alles circulair kan. Zo is biobased bouwen een relatief nieuw thema, dus de oudere gebouwen voldoen daar uiteraard meestal niet aan. Wel hebben we op basis van ons programma bij het Rijksvastgoedbedrijf en HNN minimumeisen voor projecten opgesteld. Als we dan merken dat dat vrij gemakkelijk te realiseren is dan schroeven we de eisen voor een volgend project op. Dit past bij onze rol als grote opdrachtgever in de bouw, vinden wij. Dat wij laten zien: ‘wij menen het serieus, bereid je maar voor.’ Het is voor marktpartijen ook belangrijk dat zij zien dat het ons menens is. Zij moeten investeren om aan de eisen van HNN te voldoen, dan moeten ze ook weten dat er sprake is van continuïteit.”

Het is belangrijk dat marktpartijen zien dat het menens is

Het RVB ziet ook zeker toekomst in het samenwerken met marktpartijen. “Dat we samen het proces ingaan en zien waar we tegenaan lopen, dat is voor beide partijen waardevol, denk ik,” aldus Ririassa. “Een mooi voorbeeld is het project ‘De Nieuwe Post’ in Arnhem dat we samen met Heijmans volgens HNN standaarden gaan realiseren.” Lees hier meer over verderop in dit magazine.

Routekaart

Het Nieuwe Normaal is bij het Rijksvastgoed bedrijf verwerkt in hun Routekaart Gebouwaanpak Verduurzamen Vastgoed. Dit is een routekaart naar 2050 en bevat vier thema’s: Circulair en biobased, natuurinclusief, energiezuinig en hernieuwbaar en het klimaatadaptief bouwen. “Dit een openbaar programma,” legt Ririassa uit. Wij delen als Rijksvastgoedbedrijf daar alle informatie openbaar, zodat anderen kunnen meeprofiteren van wat wij ontwikkeld hebben en van wat wij geleerd hebben. Dat geldt zowel voor opdrachtnemers als opdrachtgevers. Zo houden we met elkaar de trein rijdende en kan iedereen erop springen die dat wil.”

Lees meer artikelen: