S
a
m
e
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
a
f
s
p
r
a
k
e
n
 
o
n
t
w
i
k
k
e
l
d
 
v
o
o
r
 
c
i
r
c
u
l
a
i
r
 
b
o
u
w
e
n

Lessen van vijf jaar Platform CB’23
Lees het coverartikel

S
t
a
d
s
b
l
a
d
 
M
a
g
a
z
i
n
e
 
e
d
i
t
i
e
 
3

7 artikelen over circulair bouwen als Het Nieuwe Normaal
1/7

Voorwoord

Stadsblad Magazine #3 is een feit. Rond het verschijnen van dit magazine zijn veel van onze leden te vinden bij het jaarevent van Platform CB’23. Hier is de feestelijke presentatie van de leidraden van de actieteams Paspoorten voor de bouw, Toekomstig hergebruik en Circulair ontwerpen!

5/7

‘Als je geen kennis opdoet, dan blijf je traditioneel bouwen’

Mickaël Schoenmakers Dura Vermeer over Hortus-Ludi
Cirkelstad Magazine