C
i
r
c
u
l
a
r
i
t
e
i
t
 
v
e
r
g
t
 
e
e
n
 
v
e
r
a
n
d
e
r
i
n
g
 
v
a
n
 
d
e
 
h
e
l
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
e

De stip op de horizon is voor Manon Eikelenboom wel helder
Lees het coverartikel

S
t
a
d
s
b
l
a
d
 
M
a
g
a
z
i
n
e
 
e
d
i
t
i
e
 
2

9 artikelen over circulair bouwen als Het Nieuwe Normaal
1/9

Voorwoord

Met meer dan 100 experts verdeeld over tal van werksessies gingen we in gesprek over het verankeren van circulair bouwen in de sector. Hoe krijgen we de indicatoren van circulair bouwen nou in wet- en regelgeving? Hoe kunnen we van onze koploperkennis daadwerkelijk tot beleidsvorming komen?

5/9

‘De transitie moeten we echt samen doen’

Gertjan de Werk
Cirkelstad Magazine
8/9

'Het gebouw zelf vertelt het verhaal'

Project Het Zaans Natuur & Milieucentrum
Cirkelstad Magazine